Místní organizace Žižkov 1 - Praha 3

Český rybářský svaz

ČRS - Místní organizace Žižkov 1

Historie Místní organizace Žižkov 1 sahá až do roku 1957, kdy současně se vznikem Československého svazu rybářů vznikla Místní organizace na Žižkově. V roce 1968 došlo k rozdělení Československého svazu rybářů na Český a Slovenský rybářský svaz a zároveň v tomto roce, vzhledem k značnému počtu členů, se MO na Žižkově rozdělila na MO Žižkov 1 a Žižkov 2.
Nyní spadá pod ČRS - Územní svaz města Prahy. Ke konci roku 2021 měla 330 členů, takže za posledních 10 let ubylo 67 členů. Dovolujeme si tedy na tomto místě vyzvat naše členy, aby pokud vědí o nějakých zájemcích, tak ať jim naší organizaci doporučí. Pro srovnání - nejpočetnější pražská MO Praha 4 - Nusle měla v r.2021 2 179 členů a nejmenší Praha 9 - Vinoř 109. Územní svaz města Prahy sdružoval roce 2021 58 místních organizací s celkovým počtem 38 892 členů, z toho 4 622 dětí, ČRS má 248 848 členů sdruženáých v 485 MO a hospodaří na 1 290 revírech. MO Žižkov 1 nehospodaří na žádném revíru ČRS.Výbor Místní organizace Žižkov 1

Předseda: p. Jenčovský Zdeněk

Revizní komise MO Žižkov 1

Předseda: Karel Kafka


Úřední hodiny výboru naší organizace zůstávají zachovány - škola umožní přístup bočním vchodem.


Zde je sídlo naší místní organizace Žižkov 1: Praha 3 - Žižkov, V zahrádkách 48

! sekretariát se přemístil v rámci školy do nových prostorů. Vchod je z ulice Na Chmelnici po levé straně školy, cca 80 m !